Opplevelseskortet 2019

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, Sandefjord kommune og NAV. Ordningen skal sikre at barn og unge fra familier med svak økonomi får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Målgruppe

Opplevelseskortet kan tildeles barn og unge i alderen 2-18 år i familier med svak økonomi. I 2019 har Sandefjord kommune 400 kort til utdeling, og det vil bli tildelt ett kort pr. barn/ungdom. Familier med flere barn i den aktuelle aldersgruppen kan tildeles flere kort. Et enkelt søknadsskjema finner du under. Dette skjemaet skal fylles ut og leveres på NAV sammen med dokumentasjon. Søknad som leveres uten dokumentasjon blir ikke behandlet.

Innhold

10 billetter á kr 50,- til kinoforestillinger i Hjertnes kulturhus.

5 billetter til Barnas kulturprogram. Ledsager/foresatt går gratis sammen med barnet.

10 besøk i Sandefjord svømmehall. Ledsager/foresatt går gratis sammen med barnet.

10 besøk til Bugårdsparken Minigolf. Ett barn pr. klipp.

2 besøk på Foldvik familiepark (inntil 5 personer pr besøk)

Det er KUN barnet/ungdommen som har kortet, som kan benytte seg av tilbudet.

Det er ikke mulig til å gi billetter til venner av barna/ungdommene som har kortet.

I tillegg ligger det muligheter for å søke om å få dekket medlems – og treningsavgift i lag og foreninger, deltagelse på cuper og andre arrangementer, samt til utstyr spesielt rettet mot aktiviteten/medlemskapet.

 

For 2019:

2 – 10 år: kr 1000,-

11 – 18 år: kr 3500,-

Det er laget, foreningen eller treningssenteret som skal søke Sandefjord kommune om dette ved hjelp av et enkelt søknadsskjema. Det er brukerstedene som søker på vegne av brukerne, IKKE innehaverne av kortet og søknadene merkes med kortnummer, ikke med navn.

LES MER OM OPPLEVELSESKORTET PÅ SANDEFJORD KOMMUNES WEBSIDER HER

Kjøp!

Støtt oss

Klubbhus

Følg oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift