Store Bergan Fotball

Kampvert

Kampvert

KAMPVERT                                  

En trener og lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med
en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et
tiltak som har vist seg å være vellykket.

Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en
kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å
bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. Kampverten har på gul
kampvertvest og har med seg foreldrevettkort.

Før kampen:
• Sørge for at garderober, bane og mål er i orden
• Ønske begge lag og dommer velkommen
• Oppfordre tilskuere til å stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen
• Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet
• Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart
• Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113

Under kampen:    
• Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser
• Prate med dommer i pausen
• Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken
• Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
• Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer
 

Etter kampen:
• Bistå i å organisere Fair play-hilsen
• Takke begge lag og dommer for kampen
• Rydde rundt banen etter kampslutt

Store Bergan Fotball
Postadresse: 3212 Sandefjord

Besøksadresse: Haneholmveien 60
E-Post klubb: post@sbifotball.no
Org.Nr: 974806266
Klubb nr.: 07060035

Webredaktør / support: web@sbifotball.no  

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift