Store Bergan Fotball

Politiattest

Politiattest

Ny ordning for politiattest

Det har nå blitt innført endringer i ordningen med politiattester. Det nye ved ordningen er at idrettslaget først skal bekrefte behovet for politiattest på eget skjema, gi dette til søkeren, for at søkeren deretter selv skal søke om attest. Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på internett, mens søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.

Hva skal klubben gjøre?
1. Klubben fyller ut skjema for å bekrefte behovet: https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2601.pdf
I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest, skal idrettslaget fylle ut lovhjemmel som er: Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.
2. Klubben gir utfylt skjema til søkeren.
3. Registrerer fremvist politiattest i sitt system.


Hva skal søkeren gjøre?
1. Logge seg inn på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ - klikk så på "Er du over 18 år kan du søke om politiattest på nett." Og logg så inn med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
2. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget)
3. Laste opp en bekreftelse av formål som en har fått fra idrettslaget. Denne finner du ferdig utfyllt fra klubben som vedlegg oppe til høyre på denne siden. (mal politiattest) kan lastes ned her. Husk å fylle inn ditt eget navn og fødselsnummer på bekreftelsen/vedlegget. Du skal nå kunne skrive det rett inn i pdf fila elektronisk.
4. Vente på svar
5. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig, i vårt tilfelle er det Finn Larsen.

Når du får godkjent politiattest send denne til finn.larsen@sbifotball.no

Store Bergan Fotball
Postadresse: 3212 Sandefjord

Besøksadresse: Haneholmveien 60
E-Post klubb: post@sbifotball.no
Org.Nr: 974806266
Klubb nr.: 07060035

Webredaktør / support: web@sbifotball.no  

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift